STOWARZYSZENIE NASZA GEDANIA

adres 80-505 Gdańsk
ul. Czarny Dwór 12/3
tel. 583415077
mail kksgedania1"@wp.pl