PWZPS przypomina !

§ 7

 

Sposób i Zasada Rozgrywania Spotkań i Turniejów


69) Wszystkie spotkania w siatkówce halowej będą rozgrywane zgodnie z przepisami FIVB, z uwzględnieniem zmian i zaleceń przez PZPS.

70) Rozgrywki muszą być przeprowadzone w dniach ustalonych terminarzem, w miejscu i w godzinach uprzednio podanych przez organizatora zawodów. Przy wyznaczaniu godziny rozpoczęcia zawodów, organizator zawodów powinien kierować się najdogodniejszym połączeniem i czasem dojazdu dla zespołów przyjezdnych.

71) Zawody winny rozpoczynać się w godzinach:

a) spotkania meczowe:

- w dni powszednie –17:00 – 19:00

- w soboty – 10:00 – 18:00

- w niedziele – 10:00 – 16:00

 

Jeżeli dojazd na zawody jest dalszy niż 100km, to początek spotkania nie może być wcześniejszy niż godz. 11:00.

b) zawody turniejowe:

- w soboty – 10:00 – 15:00 (zawody winny się zakończyć do godz. 19:00)

- w niedziele – 10:00 – 14:00 (zawody winny się zakończyć do godz. 18:00)

72) W uzasadnionych przypadkach WGiD ma prawo na wniosek klubów zezwolić rozegrać spotkanie w innych godzinach.

 

( PS WGiD może prosić również o zgodę przeciwników na zmianę godz, rozegrania spotkań)