Znalezione obrazy dla zapytania biuro gifZnalezione obrazy dla zapytania sędzia żółta kartka w siatkówce gif

Rozpoczął się trudny okres zgłaszania składów zespołów do rozgrywek. Dokumentem uprawiającym do udziału zawodników w meczach  jest tzw. lista F02.

W ostatnich dniach otrzymujemy listy do zatwierdzenia, które w większości musimy odrzucić z powodu braków. Przypominamy, że  prawidłowo sporządzona lista oraz dane zawodnika to:

  1. wprowadzenie danych, zdjęcia zawodników i szkoleniowców
  2. wprowadzenie oświadczenie/deklaracja zawodnika (do pobrania w systemie rejestracyjnym-pliki do pobrania) operator klubowy może wprowadzić tylko raz, kolejne  deklaracje/oświadczenia wprowadza operator wojewódzki po ich przekazaniu do WZPS (tymczasowo można wprowadzić ten dokument w załączniki zawodnika)
  3. wgranie deklaracji/oświadczenia innej osoby, będzie zagrożone nałożeniem kary regulaminowej do walkowera włącznie
  4. adresy mailowe, nr telefonów 
  5. badania lekarskie zawodników
  6. zawodnicy nie będący obywatelami Polski muszą nieć zgodę swojej federacji narodowej
  7. zawodnicy będący obywatelami Polski, a urodzenia zagranicą winni zgłosić zgłosić ten fakt za pośrednictwem klubu do WZPS
  8. każdy szkoleniowiec winien mieć wprowadzone uprawnienie trenera/instruktora
  9. roczniki zgodne z komunikatem PWZPS na sezon 2019/2010
  10. nazwa zespołu

Zgłoszenia z brakami będą odrzucane.

Za WGiD Danuta Majcherek