alt

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 24 czerwca 2020 roku zatwierdził Regulamin Wydawania Licencji Klubowych dla Drużyn Szczebla Centralnego na sezon 2020/2021.

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć znajduje się w Art. 18 regulaminu oraz w dołączonym wniosku o wydanie licencji.

Dokumenty niezbędne do wydania licencji na sezon 2020/2021 należy wysłać do biura PZPS przy ul. Puławskiej 383 w Warszawie, do dnia 15 lipca 2020 roku (o terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do PZPS).