Proszę o zapoznanie się z Projektem Regulaminu Kinder Joy of moving na sezon 2021/2022. Różne uwagi i zmiany, które miałyby  dot. Regulaminu prosimy wysyłać e-mailem na adres związku. Regulamin opracowała Przewodnicząca Wydziału ds. mini siatkówki -  Iwona Wilkowska.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych trenerów chcących być organizatorem poszczególnych etapów Kinder na spotkanie, które odbędzie się 07 września 2021 r. o godzinie 17:00 w siedzibie związku. Proszę o potwierdzenie udziału w zebraniu.