Maseczki ochronne na twarz dla fanów siatkówki - Avolley.pl       

Dzień dobry,

Wczoraj wieczorem rząd opublikował nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które od dziś tj. 15 grudnia 2021 roku wchodzi w życie.

 

Obiekty sportowe będą mogły być udostępnione dla 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19).

 

W rozporządzeniu dodano również nowy zapis dotyczący weryfikacji limitów osób:

  • 26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”;

Wprowadzono również obowiązkowe testy na koronawirusa:

Od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania.

Od 15 grudnia obowiązkowy test będzie dotyczył także osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

 

Z poważaniem,

ZUZANNA LEKOWSKA

Dyrektor Pionu Rozgrywek i Spraw Formalnych/ Head of National Competitions & Formal Affairs

+48 22 462 82 24

+48 665 360 027