Prezes Zarządu

Waldemar Bartelik

Wiceprezes Zarządu Stanisław Kwiatkowski

Sekretarz

Danuta Majcherek

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny

Mieczysław Łukasiewicz

Przewodniczący Wydziału Szkolenia

Jerzy Skrobecki

Przewodniczący Wydziału Piłki Plażowej

Piotr Kozakiewicz

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego

Piotr Skowroński

Pozostali członkowie zarządu:

Jarosław Pruski

Jacek Toczek

Jarosław Goździewicz

Wojciech Kubicki